"> خواهران دوقلوی 78 ساله رکورد زدند (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خواهران دوقلوی 78 ساله رکورد زدند (عکس)

خواهران دوقلوی 78 ساله رکورد زدند (عکس)

خواهران دوقلوی 78 ساله رکورد زدند

خواهران دو قلو پس از 78 سال جدایی عاقبت یکدیگر را پیدا نمودند.خواهران دو قلو به نامهای “آن هانت”و “الیزابت همل”در سال 1936 در الدرشات  از یکدیگر جدا شده بودند.مادرشان در انزمان توانایی نگهداری از هر دو را نداشت.به همین خاطر دخترش “آن”را به فرزند خواندگی داده بود.هنگامی که انها برای اولین بار یکدیگر را ملاقات نمودند یکدیگر را محکم در بغل گرفتند.

 

خانم همل که مقیم امریکا بوده است به خواهر دوقلویش می گوید چقدر خوشحالم که تو را می بینم.خانم هانت به بی بی سی می گوید هنگامی که متوجه شدم خواهر دوقلویی دارم احساس عجیبی داشتم.وی می افزاید.گویی قسمت گم شده خود را پیدا نموده بودم.خواهران دو قلوی 78 ساله برای بقیه عمرشان برنامه ریزی نموده اند که برای همیشه در کنار هم بمانند.

 

شبکه بی بی سی