پارس ناز پورتال

پایان راه یک اتومبیل زیبای BMW

پایان راه یک اتومبیل زیبای BMW

ظاهرا این اتومبیل لوکس و گرانقیمت BMW در کارخانه نتوانسته است تست ها و آزمون های نهایی را با موفقیت پشت سر بگذارد. از آنجایی که آلمانها همانند ما ایرانی ها !!!!! روی کیفیت خیلی حساس هستندترجیح دادند خودرو را منهدم نمایند. شاید هزینه های اصلاحات فنی آن از ارزش فلز های آن بیشتر بوده است.

 

پایان راه یک اتومبیل زیبای BMW

پایان راه یک اتومبیل زیبای BMW

پایان راه یک اتومبیل زیبای BMW

پایان راه یک اتومبیل زیبای BMW

پایان راه یک اتومبیل زیبای BMW

 

 

تاپ ناپ