پارس ناز پورتال

تبلیغات

به هوش آمدن مردی هنگام اهدای قلبش

به هوش آمدن مردی هنگام اهدای قلبش
مرد فرانسوی که مرگش پس از ایست قلبی و توقف ضربان قلب به مدت 90 دقیقه تایید شده بود، مقابل دیدگان جراحانی که قصد خارج کردن اعضای سالم بدنش را برای پیوند به دیگر بیماران داشتند، زنده شد. این مساله باعث ایجاد بحث‌هایی میان پزشکان شد.
 
به گفته پزشکان، این مرد شروع به نفش کشیدن و مردمک‌ چشم‌هایش شروع به پاسخ دادن به محرک‌های محیطی کرد و علایم حیاتی او از سر گرفته شد و قلبش بار دیگر شروع به تپیدن کرد.

 

این اهدا کننده عضو، پس از چند هفته به راه افتاده و شروع به صحبت کرده است.