پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تومور خارج شده از سر یک ماهی حساس ترین جراحی دنیا

تومور خارج شده از سر یک ماهی حساس ترین جراحی دنیا
تومور خارج شده از سر یک ماهی حساس ترین جراحی دنیا صاحب یک ماهی زینتی در انگلستان پس از آنکه متوجه رشد زائده ای در سر ماهی اش شد که با مراجعه به پزشک متوجه وجود یک تومور در سر ماهی اش شد.در نهایت پس از یک جراحی بسیار حساس 4 ساعته پزشکان توانستند تومور را از سر ماهی خارج کنند.
 
تومور خارج شده از سر یک ماهی حساس ترین جراحی دنیا
تومور خارج شده از سر یک ماهی حساس ترین جراحی دنیا
تومور خارج شده از سر یک ماهی حساس ترین جراحی دنیا
تومور خارج شده از سر یک ماهی حساس ترین جراحی دنیا
 
 
 
 
 
 

مطالب جنجالی سایت