پارس ناز پورتال

بلعیده شدن وچرخ شدن کارگر فرودگاه توسط ملخ هواپیما

بلعیده شدن وچرخ شدن کارگر فرودگاه توسط ملخ هواپیما

بلعیده شدن وچرخ شدن کارگر فرودگاه توسط ملخ هواپیما پارس ناز : بی احتیاطی یک کارگر فرودگاه باعث از دست دادن جان وی شد. تصاویر دلخراش از بلعیده شدن کارگر فرودگاه توسط موتور هواپیما را در ادامه می بینید.

 

یکی از کارگران باند فرودگاه دبی به دلیل بی توجهی نسبت به روشن بودن موتور هواپیما اقدام به رد شدن از رو به روی بال این هواپیما کرد و در یک ثانیه جان خود را از دست داد و پودر شد. اشتباه یکی از کارکنان فرودگاه دبی در عبور از روبروی موتور هواپیمای روشن , به قیمت چرخ شدن او تمام شد.

 

بلعیده شدن وچرخ شدن کارگر فرودگاه توسط ملخ هواپیما

بلعیده شدن کارگر فرودگاه

بلعیده شدن وچرخ شدن کارگر فرودگاه توسط ملخ هواپیما

بلعیده شدن توسط هواپیما

بلعیده شدن وچرخ شدن کارگر فرودگاه توسط ملخ هواپیما