پارس ناز پورتال

بوسه امیر جعفری و ریما رامینفر در ملع عام خبر ساز شد

بوسه امیر جعفری و ریما رامینفر در ملع عام خبر ساز شد
بوسه امیر جعفری و ریما رامینفر در ملع عام خبر ساز شد پارس ناز : از معدود زوجهای هنری هستند که فارغ از حواشی دامن گیر هنر توانستند زندگی خود ر ا برای مدتی طولانی امتداد دهند.
 
 
بوسه امیر جعفری و ریما رامینفر در ملع عام خبر ساز شد
 

امیر جعفری و همسرش ریما رامین ف در همه این سالها به اندازه زندگی حرفه ای در زندگی خانوادگی هم موفق بوده اند.

در اغلب مراسم و جشنها نیز جعفری و رامین فر اغلب کنار هم حضور دارند.

 

بوسه امیر جعفری و ریما رامینفر در ملع عام خبر ساز شد

تقدیر زیبای امیر جعفری از همسرش

در شب جشن حافظ نیز این دو با یکدیگر در مراسم حضور داشتند و یکی از جذاب ترین نماهای این جشن زمانی رخ داد که نام ریما رامین فر بخاطر بازی در “پایتخت۳″ به عنوان بهترین بازیگر زن تلویزیونی خوانده شد.

 

اینجا بود که امیر جعفری به ناگاه بوسه ای بر پیشانی همسرش زد و رامین فر نیز با بغضی برآمده از ادای احترام همسر روی سن رفت و جایزه اش را از الهام حمیدی و نیوشا ضیغمی گرفت.

 

رفتاری که جعفری نسبت به همسرش بروز داد می تواند الگویی باشد برای بسیاری از آدمیان روزگار ما که هنوز که هنوز است در ابراز احساسات و تقدیر از همسران خویش گرفتار تعارف و رودربایستی می شوند و جرأت ابراز محبت در میان جمع را ندارند.