پارس ناز پورتال

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

مجموعه : مجله خبری روز
انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

تصاویری از درمان انیسه بیمار شکاف کام در شیراز را مشاهده می کنید.

 

پس از انتشار تصاویر بیماری انیسه مردم خیر از داخل و خارج از کشور با کمکهای نقدی و همراهی پروفسور ناصر نجمی جراح سر و صورت از دانشگاه آنتورپ بلژیک در بیمارستان مادر و کودک شیراز مورد معالجه قرار گرفت.

 

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

عکس درمان انیسه بیمار شکاف کام

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

 انیسه قبل از عمل جراحی

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

نگرانی انیسه از عمل 

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

عکس انیسه قبل از عمل

لانیسه بیمار شکاف کام درمان شد

آماده کردن انیسه بیمار شکاف کام

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

جراح انیسه بیمار شکاف کام 

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

مادر و پدر انیسه بیمار شکاف کام 

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام بعد از تمام شدن عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام بعد از اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه در اتاق معاینه

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام درمان شد

انیسه بعد از عمل