پارس ناز پورتال

نحوه دوخت یقه جدای پاپیونی به صورت تصویری

مجموعه : مدل لباس جدید
نحوه دوخت یقه جدای پاپیونی به صورت تصویری

پارس ناز : در این مقاله به شما نحوه دوخت یقه جدای پاپیونی را به صورت تصویری آموزش می دهیم .

شما با این یقه ها لباس و پیراهن های ساده بچه های خود را زیبا و جذاب تر کنید.

 

نحوه دوخت یقه جدای پاپیونی به صورت تصویری

با این یقه های جدا و زیبا لباس ساده بچه های خود را زیباتر کنید

 

نحوه دوخت یقه جدای پاپیونی به صورت تصویری

لوازمی که برای دوخت یقه های آماده لازم داریم

 

نحوه دوخت یقه جدای پاپیونی به صورت تصویری

الگوی مورد نظر را روی چرم در آورده و مراحل بالا را روی آن پیاده کنید

 

نحوه دوخت یقه جدای پاپیونی به صورت تصویری

رمان پشت و پاپیون جلوی یقه را مانند شکل به یقه می دوزیم