پارس ناز پورتال

عکس های دیدنی نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر

عکس های دیدنی نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر

عکس های دیدنی نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر ، این تصاویر زیبا از نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر در کشور هند گرفته شده است.این تصاویر نبرد دو مرغ ماهی خوار را نشان میدهند که برای تصاحب قلمرو با یکدیگر به نبرد میپردازند.

 

مرغان ماهی خوار بسیار به منطقه و قلکرو خود حساس هستند و کسانی که وارد این منطقه بشوند مورد حمله قرار میگیرند حتی اگر دوست ان مرغ باشند.

عکس های دیدنی نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر

عکس های دیدنی نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر

عکس های دیدنی نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر

عکس های دیدنی نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر

عکس های دیدنی نبرد دو مرغ ماهی خوار در دریاچه کشمیر