پارس ناز پورتال

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده پارس ناز : عکس های دیدنی از ترکیب چهره انسان و حیوانات این آثار نتیجه خلاقیت و هنر یک هنرمند آمریکایی می باشند که در ادامه عکس های آن را می بینید.

 

این آثار ترکیبی و خارق العاده ایجاد شده توسط هنرمند امریکایی کیت کلارک از بروکلین میباشد. وی با استفاده از روش تاکسیدرمی دست به خلق این موجودات ترکیبی و عجیب غریب زده و جالب است.

 

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

ترکیب چهره انسان و حیوانات

 

ترکیب انسان و حیوان کاری سخت و زمان بر برای این هنرمند بوده است. وی بدن واقعی حیوانات مرده را آماده و سپس بخشی از پوست چهره انسان که آن بخش از کار هم در واقع ساختنی بوده است را بروی صورت و پوزه حیوانات مورد نظر کشیده و این حیوانات را تبدیل به موجودات خیالی در جنگل پریان نموده است.

 

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

عکس های انسان و حیوان

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

ترکیب چهره زیبای انسان و حیوانات

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

عکس های جالب و دیدنی ترکیب چهره انسان ها و حیوانات

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

عکس های جالب و دیدنی تلفیق چهره انسان و حیوانات

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

تاکسی درمی

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

عکس های جذاب و دیدنی ترکیب چهره انسان ها و حیوانات

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده

عکس های ترکیب چهره انسان و حیوانات

انسان های حیوان صفت تاکسی درمی شده