پارس ناز پورتال

زنان زیبای روس هواداران والیبال در ورزشگاه آزادی

زنان زیبای روس هواداران والیبال در ورزشگاه آزادی

زنان زیبای روس هواداران والیبال در ورزشگاه آزادی پارس ناز : زنان و مردان هوادار تیم ملی والیبال روسیه به سالن 12 هزار نفری آزادی رفتند تا تیم ملی کشورشان را تشویق کنند. تیم ملی والیبال ایران در دیدار نخست خود با یک بازی برتر توانست 3 بر صفر روسیه را شکست دهد.

 

زنان زیبای روس هواداران والیبال در ورزشگاه آزادی

زنان زیبای روس هواداران والیبال در ورزشگاه آزادی 

زنان زیبای روس هواداران والیبال در ورزشگاه آزادی

زنان زیبای روس هواداران والیبال در ورزشگاه آزادی 

زنان زیبای روس هواداران والیبال در ورزشگاه آزادی