پارس ناز پورتال

شکستن گردن زرافه و بقای حیاط

شکستن گردن زرافه و بقای حیاط

شکستن گردن زرافه و بقای حیاط  به گزارش پارس ناز گردن این زرافه پنج سال پیش در یک نزاع شکست. با وجود اینکه در حیات وحش معمولا حیوانات ضعیف توسط شکارچیان خورده می شوند، اما این زرافه تا کنون با گردن ضعیف خود به حیات ادامه داده است.

 

شکستن گردن زرافه و بقای حیاط

زرافه های زیبا

 

شکستن گردن زرافه و بقای حیاط

زرافه های گردن شکسته

 

شکستن گردن زرافه و بقای حیاط

عکس های زیبای زرافه

 

شکستن گردن زرافه و بقای حیاط

زرافه گردن شکسته

 

شکستن گردن زرافه و بقای حیاط

زرافه