پارس ناز پورتال

غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

در کشور نیوزلند غار هایی به نام وایتومو گلوورم در نزدیکی شهری با همین نام قرار دارد.

 

غار زیبای وایتومو گلوورم در نیوزلند همیشه درخشان است و زیبایی و جلوه خاصی دارد.

 

شهرت غار وایتومو گلوورم در دنیا بعنوان یکی از مراکز توریستی این کشور بدلیل کرم های شب تاب بسیار زیادی است که در آن زندگی می کنند. این کرم های شب تاب منظره ای خیره کننده و زیبا به غار ها می دهند و در واقع توریستها برای دیدن آنها به این منطقه می آیند.

 

غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

 غار زیبای وایتومو گلوورم در نیوزلند

غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

 غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

  غار وایتومو گلوورم یکی از جاذبه های گردشگری نیوزلند

 غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

  غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

تصاویر غار وایتومو گلوورم در نیوزلند

   غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

غار وایتومو گلوورم یکی از جاذبه های توریستی نیوزلند

 غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

 غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند

 غار زیبای وایتومو گلوورم یکی از مکانهای تفریحی نیوزلند

 غار رویایی و درخشان وایتومو گلوورم در نیوزلند