پارس ناز پورتال

دیوید بکام سوار بر موتور هارلی دیویدسون در لس آنجلس

دیوید بکام سوار بر موتور هارلی دیویدسون در لس آنجلس

بکام سوار بر موتور هارلی دیویدسون در لس آنجلس  ، دیوید بکام که به آمریکا سفر کرده، در لس آنجلس سوار بر موتور «هارلی دیویدسون» اش دیده شد. بکام از دوره بازی در لس آنجلس گلکسی، عادت موتورسواری را پیدا کرده و حالا بعد از بازگشت به آمریکا، دوباره سراغ این تفریح قدیمی اش برگشته است.

 

 البته او تازگی در گفت و گو با روزنامه تلگراف، اعتراف کرده همسرش موافق این تفریح او نیست چون موتورسواری را خطرناک می داند؛ اما بکام تاکید کرده که ایمن می راند.

دیوید بکام سوار بر موتور هارلی دیویدسون در لس آنجلس