پارس ناز پورتال

تبلیغات

پارتی کثیف یک خانم مستاجر برای صاحبخانه +(عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
پارتی کثیف یک خانم مستاجر برای صاحبخانه +(عکس)

پارتی کثیف یک خانم مستاجر برای صاحبخانه همه افرادی که طعم مستاجری را چشیده اند می دانند که بیرون رفتن از خانه اولیه و پیدا نمودن خانه مجدد کاری بس سنگین و طاقت فرساست.دوباره خیابان گردیها شروع می گردد و همه در املاکهای سطح شهر دربدر دنبال پیدا کردن موجر جدید هستند.

 

 

اما این خانم بریتانیایی به اتفاق سه فرزند خود گویی از رفتن به خانه اجاره ای جدید خوشحال و هنگامی که متوجه شد خانه جدیدی برایشان مهیا شده شروع به گرفتن” پارتی رفتن” نمودند.بریز و بپاشها شروع شد.حالا بپاش کی مپاش هنگامی که صاحبخانه پس از مدتی رفت از خانه خبر بگیرد چشمتان روز بد نبیند تا چشمش کار می کرد در داخل اتاقها و سطح دیوارها پر از اشغال و کثافت بود.

 

پارتی کثیف یک خانم مستاجر برای صاحبخانه +(عکس)

مبلها سر به هوا،فرشها و قالیها پر از کثافت و روی دیوارها گویی برگ چکنویس بچه ها شده بود.موجر 65 ساله آقای سین فینی می گوید 5 هزار دلار معادل 15 میلیون تومان خرج نوسازی ملک نموده و باید بیش از 2 هزار دلار دیگر نیز خرج تعمیرات لوازم نماید تا انرا اماده تحویل به مستاجر دیگر نماید.فینی اهل شهر بلک پول واقع در ایالت لنکشایر .او می گوید آنها برای بدست اوردن چیزی زور نزده اند که حالا دلشان برای کسی یا چیزی بسوزد.انها شایسته احترام نیستند.

 

پارتی کثیف یک خانم مستاجر برای صاحبخانه +(عکس)

پارتی کثیف یک خانم مستاجر برای صاحبخانه +(عکس)

پارتی کثیف یک خانم مستاجر برای صاحبخانه +(عکس)

 

 

 

 منبع:دیلی خبر