پارس ناز پورتال

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان پارس ناز : همیشه در کودکی با افسانه هایی که با اژدها همراه بود علاقه زیادی داشتم و از همان دوران کودکی هم اسباب بازی هایی با مزموم اژدهای در دست داشتم و من در این دوران و برای یاداوری دوران کودکی خودم و با استفاده از قدرت تخیل برای ایجاد و ساخت اژدها تصمیگ گرفتم اژدهایی درست کنم که از جنس طبیعت و برگ های درختان باشد و با وسایلی که در اختیار داشتم این اژدهاهای برگی رو ساختم طوری که انگار این اژدها در درون برگ زندگی می کند و شما تصاویر اژدهای برگی رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

 

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

Š

اژدهای برگی از جنس طبیعت و برگ های درختان

 

 

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات