پارس ناز پورتال

کوچکترین زیباترین و خوش رنگ ترین غورباقه های جهان

کوچکترین زیباترین و خوش رنگ ترین غورباقه های جهان

محققان موفق به شناسایی یکی از کوچکترین قورباغه های جهان به اندازه ناخن انگشت در برزیل شده اند که اندازه آن تنها یک سانتیمتر بوده و از سه انگشت برخوردار است.

 

کوچکترین زیباترین و خوش رنگ ترین غورباقه های جهان

 

یک تیم تحقیقاتی پس از پنج سال بررسی مداوم در جنگلهای وسیع استوایی جنوب برزیل، گونه جدیدی از قورباغه را کشف کرده اند که به دسته Brachycephalusها تعلق دارد. این گونه بسیار کوچک دارای پوست سمی به رنگهای درخشان و زنده است.

 

این قورباغه، یکی از کوچکترین جانوران مهره دار است که روی خاک زندگی می کنند.

 

آناتومی قورباغه به خوبی برای بدن کوچک آن ساختاربندی شده و اکثر این موجودات دارای سه انگشت پا و دو انگشت دست هستند که در مقایسه، سایر قورباغه ها از پنج انگشت پا و چهار انگشت دست برخوردارند.

 

کوچکترین زیباترین و خوش رنگ ترین غورباقه های جهان

 

پارس ناز :به دلیل نادر بودن این موجودات، کشف آن ها بسیار دشوار است و دانشمندان با پیگیری صدای آن ها توانستند این قورباغه ها را شناسایی کنند.

 

البته Brachycephalus کوچکترین قورباغه کشف شده تاکنون محسوب نمی شود و این عنوان به Microhyla nepenthicola از جزیره بورنئو و Paedophryne amanuensis از پاپوآ گینه نو با اندازه 0.8 سانتیمتر تعلق دارد.

 

کوچکترین زیباترین و خوش رنگ ترین غورباقه های جهان

 

کشف این گونه، تعداد قورباغه های شناخته شده این چنینی را به 28 مورد رسانده است. دانشمندان هشدار داده اند که به دلیل تاثیرات ناشی از تغییر آب وهوا، نخستین حیواناتی که به احتمال قوی در معرض انقراض قرار می گیرند، قورباغه ها و سمندرها خواهند بود.

 

 تحقیقات این محققان درباره قورباغه جدید در مجله PeerJ منتشر شده است.