پارس ناز پورتال

این خواننده آخر خودش و رو سن میکشه

این خواننده آخر خودش و رو سن میکشه

این خواننده آخر خودش و رو سن میکشه به گزارش سایت پارس ناز :چند روز پیش برایتان از انگشتان زخمی انریکه ایگلسیاس گفتیم که چطور با وجود خون ریزی زیاد همچنان به کنسرتش ادامه داد و حالا یک نمونه جالب دیگر، این بار از کنسرت گروه راک “فو فایترز” و شکسته شدن پای لیدر گروه، آقای ” دیو گرول” را برایتان روایت می کنیم.

 

این خواننده آخر خودش و رو سن میکشه

هفته گذشته در جریان کنسرت گروه راک ” فو فایترز” در شهر استکهلم سوئد، دیو گرول، لیدر و خواننده گروه در حین اجرای برنامه، تعادلش را از دست داد واز استیج به پایین افتاد.

 

این خواننده آخر خودش و رو سن میکشه

تماشاچیان کنسرت که از این اتفاق وحشت کرده بودند، با صدای گرول که میکروفون به دست از روی زمین با آنها صحبت می کرد آرام شدند. این خواننده ی ۴۶ ساله، به تماشاچیانش گفت: فکر کنم پایم شکسته است، می روم بیمارستان و زود بر می گردم. گروه امداد به سرعت او را از صحنه خارج کردند و بعد از درمان موقت، آقای خواننده را با پای گچ گرفته شده به روی صحنه آوردند.

 

وقتی این اتفاق افتاد فقط دو آهنگ باقی مانده بود، اما دیو به جای کنسل کردن کنسرت، سریعا به روی صحنه بازگشت و به تماشاچیانی که به شدت او را تشویق می کردند گفت: درست است پایم شکسته و نمی توانم راه بروم، اما می توانم گیتار بزنم و برایتان بخوانم و فریاد بکشم!

 

این خواننده آخر خودش و رو سن میکشه