پارس ناز پورتال

آتش نشان هایی که خود را به آتش زدند

مجموعه : مجله خبری روز
آتش نشان هایی که خود را به آتش زدند
آتش نشان هایی که خود را به آتش زدند پارس ناز : تجمع یک ساعته آتش ‌نشانان برای احقای حق سختی کار که در سال 93 تصویب شده و تا امروز به اجرا در نیامده و البته برخی دیگر از مطالبات آتش‌نشانان ساعت 10 امروز در مقابل سازمان آتش‌نشانی برگزار شد.
 
 
آتش نشان هایی که خود را به آتش زدند
 
 
در این تجمع که به شکل آرام و به دور از هر شعار و اغتشاشی بود چند صد آتش نشان حضور داشتند که مهمترین‌ خواسته آنان این بود که مشمول سختی کار قرار بگیرند.
 
به گفته یکی از آتش نشانان حاضر در محل مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی دیروز طی نامه ای قول مساعدت و رسیدگی داد و خواستار این شد که این تجمع شکل نگیرد.
آتش نشان هایی که خود را به آتش زدند
 
 
این تجمع اولین تجمع کارکنان آتش نشانی است ، آتش‌نشانان جزو کارمندان شهرداری محسوب می شوند و البته خواستار این هستند که از کارمندی به کارگری و جزو مشاغل سخت به حساب آیند.
 
یکی دیگر از آتش‌نشانان خاطر نشان کرد که با سازمان هیچ مشکلی ندارند و تنها خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند.
 
آتش نشان هایی که خود را به آتش زدند
 
 
حل مسئله سختی کار، وضعیت نابسامان آتش نشانان ، لباس‌های استحقاقی از اساسی‌ترین نکات مورد تاکید آتش نشانان بود.
 
به گفته یکی از آتش نشانان حاضر در این تجمع مدیر عامل قبلی سختی کار را تصویب کرده اما پس از تغییر مدیر عامل این عمل اجرایی نشده و مدیر عامل جدید اظهار کرده بودجه ای برای تامین مالی این طرح تصویب شده ندارد.