پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

شکار ماهی میلیون دلاری

شکار ماهی میلیون دلاری
شکار ماهی میلیون دلاری وبسایت رادیو چین: به گزارش دیلی پست بریتانیا، با توجه به رشد سریع جمعیت ماهی کپور، دولت استرالیا یک قطعه ماهی کپوری که از پیش تراشه ای کامپیوتری در بدن آن قرار داده بودند را به آب برگرداند و نسبت به ارایه جایزه یک میلیون دلاری استرالیا برای کسی که موفق به شکار آن ماهی شود، تعهد داده است. این برنامه تعداد زیادی از علاقه مندان ماهی گیری آن کشور را به شکار ماهی یادشده جذب کرده است.

 

شکار ماهی میلیون دلاری

شکار ماهی میلیون دلاری

شکار ماهی میلیون دلاری

شکار ماهی میلیون دلاری

شکار ماهی میلیون دلاری

شکار ماهی میلیون دلاری
 
 
 

لوازم آرایشی