پارس ناز پورتال

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی
آکواریوم یا آبزی‌دان[۱] محیطی مصنوعی برای نگهداری آبزیان است. آکواریوم ظرفی است شیشه‌ای که در آن گیاهان و جانوران آبزی (معمولا ماهیها) نگه داشته می‌شوند.
 
 
همانطور که واژه باغ وحش برای اشاره به محلی که در آن جانوران روی خشکی زندگی می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، واژه آکواریوم aquarium هم به یک بنای عمومی که در آن گروه زیادی از گونه‌های آبزی نگهداری می‌شوند اشاره می‌کند. آکواریوم‌ها معمولاً برای ایجاد فضایی زیبا در خانه و یا محل کار خریداری و یا
 
 
آکواریوم یخ زده یا “کوری نو سویی زو کوکان” در شهر کسوناما در شمال شرقی ژاپن، 450 گونه ی مختلف از موجودات دریایی را در خود جا داده است. این آکواریوم با ستون های یخی بزرگ و نورهای آبی تزئین شده است.
 

 آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

در آکواریوم یخی 450 گونه ی مختلف از موجودات دریایی وجود دارد

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم یخ زده در شهر کسوناما در شمال شرقی ژاپن قرار دارد

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های  با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های منجمد

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

در آکواریوم یخی 450 گونه ی مختلف از موجودات دریایی وجود دارد

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های منجمد

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی

آکواریوم های منجمد با بیش از 450 گونه آبزی