پارس ناز پورتال

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

حتما شما هم انیمیشن پرطرفدار عصر یخبندان را دیده اید و یکی از شخصیت هایی که نظرتان را خیلی به خود جلب کرده است، شخصیت طنز سید است.

 

پارس ناز ، زاپا را ملاقات کنید. این سگ پیر 15 ساله و بدون دندان بسیار شبیه به موجودی به نام سید در سری انیمیشن های عصر یخبندان است. صاحبان او میگویند از زمانیکه زاپا دندان هایش را از دست داد زبانش نیز بصورت غیر ارادی به بیرون دهانش می آید.

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

سگ

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

سگ زبان دراز

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

عکس های سگ

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

سگ بامزه

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

سید عصر یخبندان

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

سگ شبیه سید

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

سید عصر یخبندان

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

سگ بامزه

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

سگ بدون دندان

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان

عکس های بامزه سگ ها

 

عکس های بامزه از سگی شبیه سید عصر یخبندان