پارس ناز پورتال

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

مجموعه : اخبار سینما
محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته ، جورج کلونی اخر این هفته بالاخره با نامزدش که اصلیتی لبنانی دارد و ملیت انگلستان را دارد ازدواج میکند.

 

امال الامودین که یک وکیل خبره بریتانیایی است والدین و اصلیتی عرب دارد.مراسم باشکوهی قرار است انتهای این هفته در ایتالیا برای ازدواج ان ها برگزار شود.

 

هتلی که ازدواج ان ها در ان برگزار میشود هتلی گران قیمت است که هر اتاق ان حدود ۱۵۰۰ یپرو در هر شب قیمت دارد.در اینجا میتوانید عکس هایی از این هتل لوکس را که پارسال ساخته شده است را ببینید.

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس

محل عروسی جورج کلونی و نامزد زیبایش در اخر این هفته + عکس