پارس ناز پورتال

شنا رفتن یک مرد برهنه در وسط خیابان!

مجموعه : مجله خبری روز

دیروز صبح وسط خیابان پرتردد مردی مشاهده شد که برهنه شده بود و در حال شنا رفتن بود.برخی از شاهدان صحنه فوری به پلیس زنگ زدند و اظهار نمودند مردی برهنه شده و وسط خیابان ایستاده است.نیروهای پلیس سریعا اعزام شدند.هنوز نیروهای پلیس به صحنه نرسیده بودند که فردی دیگر به اداره پلیس تماس گرفت و گفت مردی در خیابان برهنه شده و وسط خیابان در حال شنا رفتن است.

 

 

 

بعد از دقایقی مجددا به پلیس زنگ زده شد و گفتند که مرد برهنه در خیابان با ماشینی به شدت تصادف نموده است.هنگامی که نیروهای پلیس به خیابان پرتردد پورتلند در ایالت ارگون رسیدند راننده در صحنه حضور داشت.پلیس ضمن برسی حادثه متوجه شد راننده سابقه خلاف نداشته و از لحاظ روانی سالم است.

 

تا کنون اسمی از راننده برده نشده است.به گزارش پلیس راننده از طریق بلوار کلومبیا قصد رفتن به وست بوند را داشته است که دچار حادثه شده است.پزشک قانونی ارگون در حال کالبد شکافی جسد است تا علت حادثه را برسی نماید