پارس ناز پورتال

محمدرضا گلزار با تیپ خفن در جشنواره برلین آلمان

محمدرضا گلزار با تیپ خفن در جشنواره برلین آلمان

محمدرضا گلزار با تیپ خفن در جشنواره برلین آلمان به گزارش پارس ناز :محمدرضا گلزار عکس هایی از خودش را در جشنواره فیلم برلین منتشر کرده است. 

 محمدرضا گلزار با تیپ خفن در جشنواره برلین آلمان

محمدرضا گلزار در برلین آلمان

محمدرضا گلزار با تیپ خفن در جشنواره برلین آلمان

عکس های محمدرضا گلزار در برلین آلمان

محمدرضا گلزار با تیپ خفن در جشنواره برلین آلمان

محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار با تیپ خفن در جشنواره برلین آلمان

 

 

 

 

 

a