پارس ناز پورتال

کارت پستال عید غدیر خم 1394

مجموعه : کارت پستال
کارت پستال عید غدیر خم 1394

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است … هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. (خطبه ي غديريه)

 

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر خم

 

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت تبریک عید غدیر خم

 

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال ویژه عید غدیر

 

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر

 

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت تبریک عید غدیر خم

 

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال ویژه عید غدیر خم

 

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت پستال عید غدیر خم 1394

کارت عید غدیر خم