پارس ناز پورتال

تهدید دانشجویان دانشگاه هاروارد به مرگ +تصاویر

تهدید دانشجویان دانشگاه هاروارد به مرگ +تصاویر

تهدید دانشجویان دانشگاه هاروارد به مرگ ,چند روزی است که ایمیل ها و پیام های تهدید امیز به دانشجویان دانشگاه هاروارد حسابی جنجال بر انگیز شده بود ولی به نظر میرسد که همان شخصی که همان پیام ها را میفرستاده است پیام جدیدی فرستاده است و از همه مغذرت خواهی کرده است.

تهدید دانشجویان دانشگاه هاروارد به مرگ +تصاویرجمعه قبل برای اولین بار پیامی به ده ها نفر از دانشجویان این دانشگاه فرستاده شد و به ان ها گفته شده بود به زودی فردی به دانشگاه خواهد امد و همه را خواهد کشت.

نکته جالب اینجاست که اکثر کسانی که این ایمیل را دریافت کردند دخترهای اسیایی دانشجوی این دانشگاه بودند.

تهدید دانشجویان دانشگاه هاروارد به مرگ +تصاویرحالا بعد از گذشت چندین روز این فرد ایمیل دیگری زده است و گفته است که منظور خاصی نداشته است.

در ایمیل دوم امده است که او خودش ایمیل های تهدید امیز را نفرستاده است و این کار داداش کوچک این فرد بوده است.

تهدید دانشجویان دانشگاه هاروارد به مرگ +تصاویربا این وجود پلیس تحقیقات خودش را متوقف نکرده است و در حال پیدا کردن فرد خاطی است.

تهدید دانشجویان دانشگاه هاروارد به مرگ +تصاویراز جمله کسانی که در ایمیل اول تهدید به مرگ شده بودند مارک زاکربربگ (موسس فیسبوک) و مت دیمون (بازیگر) بودند که در این دانشگاه درس خوانده اند.

 

 

 

منبع: زیرمیزی