پارس ناز پورتال

جنجال سانسور ناشیانه لوگو مستند خارجی در شبکه 2 سیما

مجموعه : مجله خبری روز
جنجال سانسور ناشیانه لوگو مستند خارجی در شبکه 2 سیما

جنجال سانسور ناشیانه لوگو مستند خارجی در شبکه 2 سیما

 

این مستند داستانی خارجی در ساعت 45 دقیقه بامداد از شبکه دو سیما پخش شد و محو کردن لوگوی شبکه‌ی اصلی پخش‌کننده، از خریداری نکردن آن حکایت می‌کرد.

 

جنجال سانسور ناشیانه لوگو مستند خارجی در شبکه 2 سیما

تصویر اول لوگوی سانسور شده در تلویزیون

 

اما تلویزیون کشورمان در حالی به پخش مستندهای خارجی آن هم به شکل غیرقانونی تمایل نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از مستندسازان داخلی نسبت به پخش نشدن یا پخش نامناسب آثارشان از رسانه ملی انتقاد دارند و با این حال تلویزیون را محلی مناسب برای نمایش تولیدات مستند می‌دانند.

 

جنجال سانسور ناشیانه لوگو مستند خارجی در شبکه 2 سیما

تصویر دوم لوگوی سانسور شده در تلویزیون

 

ضمن اینکه محو لوگوی شبکه‌های خارجی آن هم به شکل غیرحرفه‌ای که با هدف پخش برنامه‌ای خریداری نشده‌ در شبکه‌های رسانه ملی صورت می‌گیرد، مدتی بود که در تلویزیون به حداقل رسیده بود.

 

جنجال سانسور ناشیانه لوگو مستند خارجی در شبکه 2 سیما

تصویر سوم لوگوی سانسور شده در تلویزیون

 

زمانی تمایل صداوسیما و البته بیننده‌ی تلویزیون به پخش زنده‌ی فوتبال‌های خارجی، شبکه‌های سراسری را به پخش این فوتبال‌ها با محو لوگوی شبکه اصلی پخش‌کننده مجاب می‌کرد، اما مدتی است که مسوولان تلویزیون تاکید دارند که صداوسیما در حال حاضر تمامی فوتبال‌ها را می‌خرد و البته انتظار می‌رود این تاکید درخصوص فیلم‌ها و سایر برنامه‌هایی که از شبکه‌ها پخش می‌شوند نیز وجود داشته باشد.

 

جنجال سانسور ناشیانه لوگو مستند خارجی در شبکه 2 سیما
تصویر سوم لوگوی سانسور شده در تلویزیون