پارس ناز پورتال

دکتر هندی که دو بیمار خود را به کشتن داد +تصاویر

دکتر هندی که دو بیمار خود را به کشتن داد +تصاویر

دکتر هندی که دو بیمار خود را به کشتن داد,این دکتر هندی در حالی که میدانسته است بیمارش به دیازپام اعتیاد دارد و امکان دارد از ان سواستفاده کند تقاضای این بیمار را رد نمیکند مقدار بسیار زیادی به او دیازپام میدهد.

دکتر هندی که دو بیمار خود را به کشتن داد +تصاویر این بیمار که به او مراجعه کرده بود بریتانیایی بوده است و ۲۷ ساله و همراه همسر جوانش به هند امده بودند.

دکتر هندی که دو بیمار خود را به کشتن داد +تصاویر
صبح فردای ان روز جنازه این پسر همراه جنازه همسرش در اتاق هتلشان پیدا میشود که با این قرص ها اوردوز کرده بودند و جان خود را از دست داده بودند.
دکتر هندی که دو بیمار خود را به کشتن داد +تصاویر
 این روز ها هند کشور مناسبی برای دراگ-توریست ها شده است چون دکترها به سادگی و با گرفتن مقداری پول نسخه هر دارویی را به شما میدهند.
دکتر هندی که دو بیمار خود را به کشتن داد +تصاویر*** دراگ-توریست به کسانی گفته میشود که برای پیدا کردن داروی ممنوعه یا محدود شده به کشور دیگری سفر میکنند تا ان دارو را بتوانند ساده تر یا احتمالا غیر قانونی به دست بیاورند***
 
 
 
این دکتر به تازگی از خودش در دادگاه دفاع کرده است و با وجود اینکه مسئولیت کارش را به عهده گرفته است ولی با این وجود از کارش دفاع کرده است.
 
 
 
 
 
 
منبع: زیرمیزی