پارس ناز پورتال

خبر داغ پیدا کردن نوزادی که مادرش ۱۳ساله است + عکس

مجموعه : مجله خبری روز
خبر داغ پیدا کردن نوزادی که مادرش ۱۳ساله است + عکس

خبر داغ پیدا کردن نوزادی که مادرش ۱۳ساله است , حدود ساعت ۵.۴۵ دقیقه صبح بوده که انت و جیمی صدای نوزادی را در اشغالدونی روبروی خانه شان میشنوند.وقتی جیمی این نوزاد را میبیند نوزاد در شرایط بسیار بدی قرار داشته است و در حال مردن در سرما بوده است.

 

جیمی بالفاصله او را در لباسش میپیچد و انت(همسر جیمی) او را گرم میکند تا دوباره این نوزاد تازه بدنیا امده به زندگی برگردد.پلیس سریعا دست به کار میشود و مادر او را شناسایی میکند و متوجه میشود که مادرش یک دختر ۱۳ ساله است که خودش تحت مراقبت های دولتی قرار دارد.

 

این اتفاق در نزدیکی شهر ساکرامنتوی کالیفرنیا رخ میدهد.زوجی که این دختر تازه متولد را پیدا کردند و جانش را نجات دادند قرار است او را تا ابد نزد خود نگه دارند.البته انها برای این کودک نام هم انتخاب کرده اند.این زوج نام این دختر را میلارگو گذاشته اند.معنی این اسم به اسپانیایی “معجزه” است.

خبر داغ پیدا کردن نوزادی که مادرش ۱۳ساله است + عکس

خبر داغ پیدا کردن نوزادی که مادرش ۱۳ساله است + عکس

خبر داغ پیدا کردن نوزادی که مادرش ۱۳ساله است + عکس

خبر داغ پیدا کردن نوزادی که مادرش ۱۳ساله است + عکس