پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

طریقه بافت موی طبقه ای

طریقه بافت موی طبقه ای

طریقه بافت موی طبقه ای,آموزش بافت موی طبقه ای : برای این بافت زیبا و آسون کل موها رو به سه ردیف جدا کنید .

 

ردیف اول را با کش بسته و از داخل همان کش رد می کنیم . برای ردیف دوم موهای ردیف دوم را با ردیف اول با کش ببندید و موها را بعد بستن از وسط موهای اول رد کنید برای ردیف بعدی نیز همین کار را تکرار کنید

طریقه بافت موی طبقه ای

 

 

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X