پارس ناز پورتال

تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ

تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ همه ما تاکنون تصاویر خطای دید بسیاری دیده ایم اما بدون شک آثار ماهرانه و هنرمند سوئدی «اریک جوهانسون» (Erik Johansson) چیز دیگری است! شاید کامپوزیت (تلفیقی) بودن این تصاویر آن ها را به رئالیستی ترین و گیج کننده ترین تصاویر خطای دید تبدیل کرده است.
 
 
جوهانسون یک عکاس و رتوش گر ماهر است. چیزی که آثار او را ممتاز می کند آن است که حتی در رسمی ترین آثار سفارشی او جلوه ای هنری به چشم می خورد. در عکس های زیر، تصاویر ماشین دار به سفارش کمیسیون حوادث حمل و نقل استرالیا طراحی شده است، تا سرگیجه و توهماتی را نشان دهد که حین رانندگی و در نتیجه مصرف مواد مخدر رخ می دهد. 
 
 
جوهانسون در سایت خود نوشته است: «با آنکه ممکن است هر عکس از صدها تصویر مختلف تشکیل شده باشد، گویی همچنان می توان آن را تسخیر نمود».
 
 
 
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ
تصاویر جالب طراحی شده توسط خدای فوتوشاپ