پارس ناز پورتال

مراسم افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور

مراسم  افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور

مراسم  افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور پارس ناز : مراسم  افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان، دوشنبه شب در کاخ سفید میزبان گروهی از مسلمانان آمریکا در مراسم افطار کاخ سفید بود.

 

مراسم  افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور

 

مراسم  افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور

 

مراسم  افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور

 

مراسم  افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور

 

مراسم  افطاری در کاخ سفید با حضور رئیس جمهور