پارس ناز پورتال

تصویر باخت قهرمان جهان والیبال به ایران

تصویر باخت قهرمان جهان والیبال به ایران

تصویر باخت قهرمان جهان والیبال به ایران پارس ناز :تیم ملی والیبال که در هفته چهارم لیگ جهانی در شهر چنستوهوا لهستان در دو مسابقه متوالی مغلوب لهستان شده بود، در سومین رویارویی با این تیم این بار در تهران موفق به شکست سه بر دو لهستان شد تا یکی از ناکامی های خود را جبران کرده باشد.   

 

تصویر باخت قهرمان جهان والیبال به ایران

تصویر باخت قهرمان جهان والیبال به ایران
 
تصویر باخت قهرمان جهان والیبال به ایران