پارس ناز پورتال

تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران رقابت های دوچرخه سواری کوهستان در قسمت بانوان در گرگان برگزار شد.

 

مرحله سوم رقابت های دوچرخه سواری کوهستان در بخش «کراس کانتری» در قسمت بانوان در گرگان برگزار شد. در این رقابت ها 18نفر از بانوان رکابزن در قالب تیم های مختلف و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در مسیر پارک جنگلی النگدره گرگان با هم رقابت کردند.

 

تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

رقابت های دوچرخه سواری کراس کانتری بانوان
تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

دوچرخه سواری کراس کانتری بانوان

تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

رقابت های کراس کانتری بانوان

تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

دوچرخه سواری کوهستان کراس کانتری بانوان
تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

دوچرخه سواری کوهستان بانوان
تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

دوچرخه سواری کوهستان
تصاویر دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران

دوچرخه سواری کوهستان کراس کانتری