"> تولید کریستال های سفید در چشم این زن

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تولید کریستال های سفید در چشم این زن

تولید کریستال های سفید در چشم این زن

یک زن برزیلی از بیماری عجیب چشمی رنج می برد که پس از 20 سال همچنان پزشکان نتوانسته اند درمانی برای او پیدا کنند.

 

 لورا پونس Laura Ponce زن برزیلی است که به عنوان یک مربی مهد کودک فعالیت می کند.

 

لورا از یک بیماری عجیب رنج می برد. درمورد بیماری این زن باید گفت که از چشمان او ماده ای مانند کریستال سفید خارج می شود!

خارج شدن کریستال سفید از چشم زن

 

تولید کریستال های سفید در چشم این زن

 

این جسم عجیب در ابتدا و در هنگام خروج از چشم کمی نرم است اما خیلی سریع به جسمی خشک و سفت تبدیل می شود.

 

لورا می گوید حداقل هفته ای یک بار چنین اتفاق عجیبی را تجربه می کند و گاهی در یک روز بیش از 30 کریستال سفید از چشمش خارج می شود.

 

لحظه خارج شدن کریستال سفید رنگ از چشم

 

تولید کریستال های سفید در چشم این زن

 

او می گوید در زمانی که در سرکار هستم اگر چنین اتفاقی رخ دهد خیلی شرایط سخت می شود چرا که درد بسیار زیادی را تحمل می کند.

 

این زن برزیلی می گوید اولین بار در 15 سالگی چنین اتفاقی را تجربه کرده است و حالا پس از 20 سال هنوز پزشکان نتوانسته اند درمانی برای چشمانم پیدا کنند.