پارس ناز پورتال

کنده کاری های جالب و بسیار ریز روی مداد

کنده کاری های جالب و بسیار ریز روی مداد

 

صلوات فیدای ( Salavat Fidai ) هنرمند روسی از یک چاقو با برند X-ACTO برای کنده کاری مغز مداد استفاده می کند و آثاری چون دست ها، ساختمان ها و شخصیت های فرهنگ مردمی را خلق می کند. این ظریف کاری نیازمند این است که هنرمتد بداند مغز مداد چه مقدار فشار را می تواند تحمل کند. این هنرمند مجذوب کارهای مینیاتوری است و روی دانه ها و قوطی کبریت هم نقاشی می کند. ویدئوی زیر روند کنده کاری برج ایفل را نشان می دهد.

 

کنده کاری های جالب و بسیار ریز روی مداد

کنده کاری های جالب و بسیار ریز روی مداد

کنده کاری های جالب و بسیار ریز روی مداد

کنده کاری های جالب و بسیار ریز روی مداد

کنده کاری های جالب و بسیار ریز روی مداد

کنده کاری های جالب و بسیار ریز روی مداد

 

 

 

a