پارس ناز پورتال

تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ

تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ

 رودخانه پنج رنگ منزلگاه حفره های متعددی از سنگ های رسوبی پرکامبرین بوده و مناظر زیبایی به واسطه جریان آب ورودی به داخل آنها ایجاد می شود. بسیاری نام «رنگین کمان مایع» را به واسطه تنوع رنگی موجود در آب های زیباترین رودخانه جهان، به آن داده اند.

 

به گزارش پارس ناز : کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ در سیرا د لا ماکارنا، کلمبیا، به معنای واقعی در پایان فصل بارانی شکوفا می شود. هنگامی که سطح آب و جریان آن در این رودخانه کاهش می یابد، یک گیاه آبزی بومی به نام ماکارنیا کلاویگرا به رنگ صورتی – این رنگ از گیاه در برابر تابش نور خورشید محافظت می کند –  سراسر رودخانه را فرا می گیرد.

 
تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ
تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ
تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ
تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ
تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ
تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ
تصاویر جالب و مطالب خواندنی از کانو کریستالز یا رودخانه پنج رنگ