پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان پارس ناز بر اساس دستاورد های محققان بازی کردن می تواند عملکرد مغز را بهبود ببخشید. این مسئله علاوه بر کودکان برای افراد بزرگسال نیز صحت دارد. در همین راستا به تازگی یک استخر توپ مخصوص افراد بزرگسال ایجاد شده است.

 

در ادامه تصاویری از این استخر را مشاهده خواهید کرد.

 

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان

استخر توپ

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان

استخر توپ باحال

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان

استخر توپ بزرگسالان

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان

استخر توپی برای بزرگسالان

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان

تصاویر جالب از استخر توپ بزرگسالان و روانشناسی بازی بزرگسالان

 

 

 

لوازم آرایشی