پارس ناز پورتال

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

 پارس ناز :دنیای ربات ها روز به روز در حال پیشرفت است. ساخت ربات های انسان نما که کارهای انسان ها را انجام می دهند یکی از اهداف بشر است.روبات انسان نما humanoids همان طور كه از اسمش پیداست به روبات خودكاری گفته می شود كه ظاهری شبیه انسان داشته باشد. یعنی دارای سر، دو بازو و دو پا باشد.

 

البته ممكن است برخی از آنها دارای صورت، چشم و دهان، انگشتان و سایر اعضای مشابه انسان نیز باشند. این روبات دارای سنسورها و الگوریتم‌های پیچیده ای است كه باعث می شود روبات بتواند غیر از تقلید ظاهری از انسان، توانائی هایی مثل دیدن، شنیدن، یادگیری از محیط و همچنین دیگر توانایی های ذهنی انسان را نیز تقلید كند.

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

ربات انسان نما

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

ربات های انسان نما

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

ربات های کارگر

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

انواع ربات

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

آینده بشریت

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

ربات های انسان نما

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

دنیا ربات ها

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

پیشرفت ربات ها

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

ربات های شگفت انگیز

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی

ربات های پیشرفته

رابطه جالب ربات انسان نما و انسان واقعی