پارس ناز پورتال

اشتباه جالب در تیتراژ سریال پایتخت سوژه شد

اشتباه جالب در تیتراژ سریال پایتخت سوژه شد

اشتباه جالب در تیتراژ سریال پایتخت سوژه شد

 

این روزها در مخالفت و موافقت سریال «پایتخت 4» زیاد سخن گفته شده است؛ اما این یکی، مورد جالبی است که در تیتراژ این سریال دیده شده و ظاهراً قرار بوده حذف شود اما از دید سازندگان تیتراژ دور مانده است!

 

اشتباه جالب در تیتراژ سریال پایتخت سوژه شد