پارس ناز پورتال

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

شهر خشتی و گسترده چان چان در کشور پرو بزرگ‌ترین شهر این منطقه تا پیش از ورود آمریکایی‌ها به این نواحی بوده است. مصالح به کار برده شده در ساخت آن آجر یا خشت خام بوده و بناها غالبا با تزئینات و پیرایه‌هایی با نقوش برجسته و تقریبا نزدیک به سبک عربی مزین شده بودند.

 

به گزارش پارس ناز : شهر چان چان توسط چیمو (Chimu) در حدود 850 پس از میلاد ساخته شده و تا زمانی که توسط امپراتوری اینکا در 1470 تسخیر شد پابرجا باقی ماند.

 

مرکز شهر شامل تعدادی قلعه و استحکامات بوده که اتاق‌هایی برای تشریفات، تالارهای تدفین و معابد را در برمی‌گرفتند. این شهر توسط چیمو (Chimu) در حدود 850 پس از میلاد ساخته شده و تا زمانی که توسط امپراتوری اینکا در 1470 تسخیر شد پابرجا باقی ماند. برآوردها نشان می‌دهد حدود 30.000 نفر در این شهر سکنی گزیده بودند.

 

 آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

شهر چان چان توسط چیمو (Chimu) در حدود 850 پس از میلاد ساخته شده است

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

شهر خشتی چان چان در کشور پرو واقع شده است

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

عکس های شهر خشتی چان چان در کشور پرو

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

تصاویر شهر خشتی چان چان در کشور پرو

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

مکانهای باستانی جهان

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان

دیدنی های کشور پرو

آشنایی با چان چان بزرگترین شهر خشتی جهان