پارس ناز پورتال

گیر کردن این جوان درون وسایل شهر بازی

مجموعه : مجله خبری روز
گیر کردن این جوان درون وسایل شهر بازی

جوان 25 ساله اهل جمهوری چک در پارک کودک گیر کرد.جوان 25 ساله که به اتفاق تعدادی از دوستان خود به پارک کودک رفته بودند.در پی نوشیدن بیش از حد لودوویت مچک هنگامی که قصد عبور از وسایل شهر بازی را داشت درون ان گیر افتاد.یکی از شهروندان که به اتفاق فرزندش به پارک امده بود به محض دیدن جوان به گروه امداد و نجات زنگ زد.

 

گروه امداد پس از تلاش وی را از درون وسیله بیرون اوردند.آقای مارتین کاسل یکی از نیروهای امداد می گوید هنگامی که ما رسیدیم سر و شانه هایش گیر افتاده بود.وی می افزاید جوان با تعدادی از دوستانش به پارک می اید هنگامی که درون وسیله گیر می افتد به دوستانش چیزی نمی گوید و انها هم متوجه نشده و او را ترک می نمایند.

 

گیر کردن این جوان درون وسایل شهر بازی

گیر کردن این جوان درون وسایل شهر بازی

 

 

 

منبع:دیلی خبر

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات