پارس ناز پورتال

بوسه آخر مادر بر کفن علی طباطبایی

بوسه آخر مادر بر کفن علی طباطبایی
بوسه آخر مادر بر کفن علی طباطبایی مراسم تشییع پیکر علی طباطبایی، بازیگر جوان کشورمان، که سراسر غم و اندوه و احساس بود با عزاداری دردناک مادر و مادر بزرگ او همراه بود.
 
 
بوسه آخر مادر بر کفن علی طباطبایی
 
بوسه آخر مادر بر کفن علی طباطبایی
بوسه آخر مادر بر کفن علی طباطبایی