پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین پیامک های احساسی و تنهایی

جدیدترین پیامک های احساسی و تنهایی

 

تنهایی یعنی آدم واسه گوشیش که تو خونه جا مونده یه میس کال بندازه

که وقتی رسید خونه دق نکنه که هیچ تماس و مسیجی نداشته…قفل هزار رمز کابوس تنهایی من

کی با سلام تو باز می شود؟جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی تا آدم گاهی آنجا جان بدهد…

مثلا آغوش تو!تنهایی ام را دوست دارم

بوی پاک نجابت می دهداین روزها در خودم به دنبال یک کلیک راست میگردم

تا از خودم یک copy بگیرم و کنار خودم paste کنم

شاید از این تنهایی خلاص شدم…یادش ستاره دنباله داری است که

آسمان را بین من و تنهایی قسمت می کندتنها یک تنها میداند

تنهایی تنها درد یک تنها نیستتنهایی تقدیر من نیست… ترجیحِ منه…باور کن فرق بزرگیست میان کسی که

تنها مانده با کسی که تنهایی را انتخاب کرده…تنهایی یعنی بعضی اشکای بی دلیل ، بی‌بهانه ، یه دفعه‌ای ، نصف‌ شبی

عجیب آدم رو آروم میکنه…چه یه وجب… چه صد وجب…

تنهایی یه دنیاست!جلد گرفته ام عشقم را با خیال و خاطره

مبادا که تا بخورد حتی گوشه ی احساسم زیر دست این همه تنهایی
این روزها برای تنها شدن کافیست صادق باشیتنهایی یعنی منتظر هیچکس نباشی…

تنهایی همان دلتنگی نیست…

در دلتنگیها کسی حضور داردنامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد!

امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی!من برای تنها نبودن، آدم های زیادی دور و برم دارم

آن چیزی که ندارم کسی برای “با هم بودن” استچه تفاوت عمیقیست بین تنهایی

قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنتتنهایی یعنی یه بغض کهنه

یه چشم خیس

یه موزیک لایت

یه فنجون قهوه ی تلخ و یه پاکت سیگارانقدر از تنهایی نترس

تو تنهایی وارد این دنیا شدیراز این هستی چیست؟

ما چرا آمده ایم؟

کار ما نیست گذر از هستی، گذر از آدم ها

کار ما شاید پر کردن تنهایی یک دل تنها باشدزیاد طول نمیکشد

تا بفهمى ورود هر رابطه اى نمیتواند تنهاییت را پر کندگاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است

داشتن بعضی ها تنهاترت می کندآدم‌های تنها آزروهای کوچکی دارند

شبیه اینکه کسی در خانه را به رویشان باز کندتنهایی را دوست دارم

بی دعوت می آید، بی منت می ماند

بی خبر نمی رود!اگر آدمهای کره زمین تعدادشان فرد باشد

یک نفر تنها می ماند

تو رفتی و فرد تنها شده ام مندگر تنها نیستم

مدتی ست با تو در خودم زندگی میکنمتو دنیایی که جای آرزوهاست

کسی جز تو منو عاشق نمی خواد

بیا تا تکیه گاه من تو باشی

دلم مثل خودت تنهای تنهاست