"> آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

مجموعه : آموزش آشپزی
آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.
 آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک برگ را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی و بعد پلو بنفش می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

تزئین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است:

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

تزئین با پلو زعفرانی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب:

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ:

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو
 

تزئین با پلو زعفرانی ، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت:

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو 

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو 

تزئین با پلو زعفرانی و زرشک

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی  و زرشک

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو
 

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

تزئین با پلو زعفرانی

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

تزئین با پلو زعفرانی، ته چین و زرشک
 آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

 

آموزش زیباترین روشهای تزئین پلو

 

 

مطالب مرتبط:

 

تصاویر زیباترین روشهای تزیین پلو

 

عکس هایی از مدل تزیین غذای کودکان

 

ایده هایی برای انواع دیزاین غذا با هویج