پارس ناز پورتال

گریم جدید و نقش کاملا متفاوت ملیکا شریفی نیا

گریم جدید و نقش کاملا متفاوت ملیکا شریفی نیا

گریم جدید و نقش کاملا متفاوت ملیکا شریفی نیا

 

ملیکا شریفی نیا با انتشار عکس زیر نوشت:
تجربه اي جذاب

كه دوست مي دارمش

پروژه ي عمليات

زمان پخش مشخص نيست ?

گريمي بسيار خوب

از گريموري توانا : مهسا خوش سلوك عزيزم

 

گریم جدید و نقش کاملا متفاوت ملیکا شریفی نیا

 

اینستاگرام ملیکا شریفی نیا