پارس ناز پورتال

موجودات دریایی که هرگز دیده نشده و عجیب

موجودات دریایی که هرگز دیده نشده و عجیب

این هشت پا که شبیه یک نوع نان شیرینی پهن و نازک  است، بسیار زیبا  و بامزه می باشد.  رسما ممکن است نام آدورآبیلیس (adorabilis) بر روی آن گذاشته شود. نمونه هایی از این نوع هشت پا که هنوز نامی برای آن ذکر نشده است از سال ۱۹۹۰ جمع آوری شده اند. در حال حاضر استفانی بوش (Stephanie Bush,)، محقق فوق دکترا در موسسه تحقیقات آکواریوم خلیج مانتری در کالیفرنیا، می گوید که او در نظر دارد نام علمی Opisthoteuthis Adorabilisبرای آن برگزیند.

 

این فلای کوچک بامزه ۷ اینچ (۱۷.۸cm) قطر دارد و در اعماق  ۱،۴۷۶فوت (۴۵۰ متری) یافت شده است.

 

این هشت پا که شبیه یک نوع نان شیرینی پهن و نازک  است، بسیار زیبا  و بامزه می باشد.  رسما ممکن است نام آدورآبیلیس (adorabilis) بر روی آن گذاشته شود. نمونه هایی از این نوع هشت پا که هنوز نامی برای آن ذکر نشده است از سال ۱۹۹۰ جمع آوری شده اند. در حال حاضر استفانی بوش (Stephanie Bush,)، محقق فوق دکترا در موسسه تحقیقات آکواریوم خلیج مانتری در کالیفرنیا، می گوید که او در نظر دارد نام علمی Opisthoteuthis Adorabilisبرای آن برگزیند.

 

این فلای کوچک بامزه ۷ اینچ (۱۷.۸cm) قطر دارد و در اعماق  ۱،۴۷۶فوت (۴۵۰ متری) یافت شده است.

دارای یک شبکه بین پاهای خود است که او را قادر می سازد به مانند چتر نجات در آب پایین رود. و از باله های خود بری چرخش و حرکت در آب استفاده می کند.

 

دانشمندان کالیفرنیا نام آنرا “Opisthoteuthis Adorabilis” گذاشته اند

 

موجودات دریایی که هرگز دیده نشده و عجیب

 

جنس این هشت پا مانند Pearl است همان هشت پایی که توسط Nemo کشف شد

 

موجودات دریایی که هرگز دیده نشده و عجیب