پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

سری جدید اس ام اس بیقراری و عاشقانه

سری جدید اس ام اس بیقراری و عاشقانه

نیستند
دلم ، صبر و قرارم ، دستانت ، نگاهت ، هوش از سرم
بیاورشان

*

*

*

یکی می شه همه ی زندگیت
ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره !

*

*

*

درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی
بهش می گی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که می شنوی
یک مرسی خشک و خالیه

*

*

*

غــُــصـّه دار که ببینــــمت
نَـــفَس هَــــــــم به کامَــــــم تلــــخ می شود

*

*

*

 

دیگر نمی توانم متن های طولانی را تا آخرش بخوانم
تقصیر خودت بود
آمدی ، رفتی و به هر چه کوتاه عادتم دادی

*

*

*

جای تو خالـــــیــسـت
خالی تر از سفره ی دل کودکی که تازه متولد شده است

*

*

*

 
دیگر به همه چیز شک کرده ام
می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد است
هر چه بالا پایین می کنم  نمی فهمم
این چشمانم پس کـــِـــی مراد می گیرند

 

*

*

*

جــآی خالیَت آنقــــَدر بُــــزُرگ شُـــده
که حَـتـی مــــی شَــــــوَد دَر آن زِندِگـــی کَرد

*

*

*

 

شـایـد روزی بـیـایـد کـه حـال ِ مـن هـم خـوب شـود!
هـوا خـوب شـود
عـشـق خـوب شـود
و تـــــو خـوب ِ مـن شـوی
و مــــن خـوب شـوم

*

*

*

ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره می شی
غذاتو سرد می خوری
لباسات دیگه به تنت نمیاد
ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمی شی
تنهایی از تو آدمی می سازه
که دیگه شبیه آدم نیست

*

*

*

وقتی تو نیستی
شادی کلام نامفهومی ست
که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند
اینجا که ساعت ، آیینه و هوا به تو معتادند

*

*

*

زندگی ام بسته به تار مویت
زندگی ام را پشت گوش نیانداز

*

*

*

امــروز هـم گـذشـت و نیامــدی
فــردا هم روز خـداست

 

*

*

*

می گن قسمت نیست حکمته
من معنی قسمت و حکمت رو نمی دونم

*

*

*

نانوشته هایم بسیارند
مثل بی قراری هایـم
آخر این آشوب درونم مــرا می کشد

*

*

*

چقدر کم توقع شده ام
نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را
همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست

*

*

*

در جمـع من و ایـن بغض بی قرار
جـــای تــــو خـــــالی

*

*

*

قــرارمـان فقـط  یـک مــانیــتور کـوچـک بـــود
امّــا اکنــون قلبـــم را ببـین
 چــگونـه بـی قــرار آمــدنــت مـی شـــود

*

*

*

نشستم من دمی در خواب باتو
کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو
مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی
که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو

*

*

*

بیا قدم بزنیم
من با تـــــــــو
تو با هر که دلت خواست
بگذار سایه ات باشم
سایه که آزار ندارد
دارد ؟