پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه (4)

اس ام اس عاشقانه (4)

دهان غنچه‌ خوش‌ باشد

سحرگه‌ چون شود خندان

ولی ذوقی دگر دارد لبت هنگام خندیدن

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتنـد: نشـد!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کمبود خواب

بایک روز مرخصی حل میشود

کمبود وقت

بامدیریت زمان

سایرکمبودها نیز علاجی دارند

باکمبود دستهایت چه کنم؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پشت چراغ قرمز!

اعتراف کردم”دوستت دارم”

تاهرجامجبور شدی کمی مکث کنی..

یادمن بیفتی

نمیدانستم قرار است بعد من

تمام چراغهای زندگیت سبز شوند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به راه پای خسته ات دیدگانم را می سایم

تا انعکاس زلال قدمهایت را جاودانه کنم

سبز باشی عزیزترین

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بی تو نه شعر می چسبد

نه مرور خاطره

نه سیگار

من دلم آغوش می خواهد

می فهمــــــــــــــــــی…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وقتی تو حرفهایم را نمیخوانی چه تفاوتی دارد که حرف دلم را بنویسم

یا از دفتر بغل دستی ام کپی کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

حفظ غرورت توانست جای خالی مرا برایت پر کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هرچه آفتاب عمرم بالاتر می آید دیوار زندگی ام کوتاهتر میشود

تا تو برای دوستت دارم گفتن هایت دیواری کوتاهتر از من پیدا نکنی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم

تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس

بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است

من به پرواز نمی اندیشم ، به تو می اندیشم

که زیباتر از اندیشه یک پرواز است